NTW-7 新界西足球聯賽

 

 

 

            

 

  

10/10

  

 

 

 丁組聯賽球隊

「咩呀」退出,

 餘下賽事判負0:3

 

1/4

 

 

 

 

 

本會將不定期提供

賽程以外場紙,以

供各參賽球隊訓練

或相約友賽,詳情

請留意FACEBOOK

專頁 

 

 

 

 

 

 

天偉車工廠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『若出現撞色情況,主隊需更換另一顏色球衣』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

朗廈之友

球醉俱樂部

偉軒

荔枝山莊

 

上下輋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

版權所有@新界西足球聯賽 新界西足球會

Powered by ABCHK.com